Friday, March 21, 2014

जन्म दिनको शुभकामना

(Dedicated to my lovely son, Aagat Awasthi, on his 24th birthday, and to all his age-group-peers, whose birthday falls on 21st March.)

तिमीलाई जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना!!!

अप्प दीपो भव:। (अर्थात आफ्नो दीप आफै बन।) - गौतम बुध्द

जीवनमा कहिले पनि नहोस् तिम्रो हार
थाम्न सक जति पनि यो धर्तीको भार
विश्वलाई जित तिमी गर्छु यही कामना
जन्मदिनको तिमीलाई दिन्छु शुभकामना!!

Many many happy returns of the day, Happy birthday, Babu!!!

No comments:

Post a Comment

ऊ केही गर्दिन, ऊ हाउस वाइफ हो

ऊ केही गर्दिन ऊ हाउस वाइफ हो। उसले हाउस् वाइफ भन्ने शब्द सुनेकी मात्र हो अर्थ बुझेकी छैन उसको श्रीमानले उसको परिचय यसरी नै दिने गरेक...