Friday, July 8, 2011

गजल ३५

सधैभरी हुन्छ शान
नगुमाऊ स्वभिमान।।

जीवनमा अघि बढ्न
गर्नु हुन्न अभिमान

असफल हुन्छौ. हामी
नभएर यही ज्ञान।।

आफै ठूलो बन्नु हुन्न
राख्नु पर्छ सबको मान।।

साधा जीवन उच्च बिचार
त्यस्कै गरौं सधै सम्मान।।

No comments:

Post a Comment